Biografie

Gedreven in verbinding, strategie vanuit een visie
contact
Achtergrond en Ervaring

Al vroeg raakte ik geïnteresseerd in hoe persoonlijkheid van mensen zich ontwikkelt en wat  de impact is van ervaring en succes op hun leven en hoe zich dit zich reeds vroeg van kinds af aan ontvouwt. In de twijfel tussen psychologie en invulling geven aan de drang en het verlangen naar het vergaren bedrijfskundige kennis en informatietechnologie won dit laatste het en het bracht mij tot het werkveld van de documentaire informatievoorziening gericht op corporate organisaties en overheid. Na een loopbaan als hoofd van het kenniscentrum bij een grote 

corporate en een periode bij Buitenlandse Zaken merkte ik dat de fascinatie voor de psychologie en de ontwikkeling van mensen bleef. Tijdens een postacademische opleiding psychologie bij het Goodfield Institute heb ik kunnen ervaren wat de kracht is van film op zelfreflectie en ontwikkeling. In 2007 – na het maken van een film over mijn eigen leven – heb ik deze studie afgerond en de grondslag gelegd voor het maken van video leefstijlanalyses in het kader van persoonlijkheidsvorming als werkwijze in consultancy.

Door hiermee gericht aan de slag te gaan kwam ik op bijzondere wijze in contact met het toepassen van video-analyses waarbij middels het interpreteren van gezichtsexpressies non-verbale competenties van individuen zichtbaar konden worden gemaakt. De logica van het gevoel bij het zich wederom bewust worden van diepe ervaringen van mensen is op het gezicht af te lezen en geeft een nieuw perspectief op hun motivaties en drijfveren.

Ik heb het  bedrijf  toen verder uitgebouwd tot een adviesbureau dat opereert op het snijvlak van persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit in organisaties. Met de focus op verbetering van het prestatie- en presentatievermogen van mensen wordt cliënten de mogelijkheid geboden het eigen functioneren naar een coherent en hoger niveau te brengen. Dit wordt bereikt o.a. door het toepassen van gedragsanalyses en programma’s m.b.v. video, waarin mensen zich bewust worden van hetgeen in hun onderbewustzijn leeft en nemen zij waar wat de effecten zijn die zij daardoor op anderen hebben. Immers, tegenwoordig is de belangrijkste vaardigheid niet alleen het toepassen van kennis maar vooral ook het inzetten van je eigen persoonlijkheid.

Mijn nauwe maatschappelijke betrokkenheid om vrouwen een gezicht te geven in arbeidsparticipatie leidde tot de oprichting van de stichting Women in Society waarin diversiteit, (top)talent en karaktervorming voor Vrouwen naar de Top speerpunt zijn.

Mijn skills als toegepast psychologe en consultant zijn daarbij van grote waarde. Daarnaast ben ik bestuurslid bij een investeringsfonds dat zich richt op ontwikkeling van vrouwen in brede zin.

Aangesloten bij sprekersbureau ZijSpreekt.

 

"We hebben als gezin een hele leuke en leerzame workshop bij Caroline gevolgd. Hoewel deze in eerste instantie voor de kinderen was bedoeld, heb ik er voor mezelf als volwassene ook heel veel aan gehad en wil ik het gaan toepassen in mijn werk. Caroline had alles heel goed voorbereid en verzorgd, en gaf een hele duidelijke uitleg, waardoor wij er met zijn allen meteen mee aan de slag konden. Lekker concreet dus." 

Een ouder

"Ik vond het heel fijn om de cursus mindmappen te doen, vooral omdat ik nu op een veel leukere manier dingen kan leren voor school. Je gaat namelijk aan de gang met kleurtjes en het is heel duidelijk. Ik word ook veel minder snel afgeleid. Caroline legde het heel fijn en duidelijk uit."

Foske, 15 jaar, 3e jaar middelbare school

 

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Het is gelukt! Je ontvangt nu een mail om je inschrijving te bevestigen. Soms komt deze mail in de spamfolder terecht. Kijk dus ook hier voor de bevestigingsmail.