Biografie

Gedreven in verbinding, strategie vanuit een visie
contact
Achtergrond en Ervaring

Mijn interesse voor documentaire informatievoorziening en psychologie brachten mij tot een breed werkveld.

Al vroeg raakte ik geïnteresseerd in hoe persoonlijkheid van mensen zich ontwikkelt en wat  de impact is van ervaring en succes op hun leven en hoe zich dit zich reeds vroeg van kinds af aan ontvouwt. In de twijfel tussen psychologie en het verlangen naar het werken met informatie koos ik uiteindelijk voor documentaire informatievoorziening gericht op corporate organisaties en overheid.

Na een loopbaan als hoofd van het kenniscentrum bij een grote corporate en een periode bij het Ministrie voor Binnenlandse Zaken startte ik voor mezelf om werk en privé leven te kunnen blijven combineren. In 1994 richtte ik het bureau Hoefloo Business Support op, dat zich richtte op het management ondersteuning, documentaire informatievoorziening en evenementen. De diversiteit in opdrachten en mogelijkheden maakten het werk fascinerend en afwisselend en ik kon mijn talenten daarin ten volle benutten.

Tijdens een opdracht waar ik bureaumanager van een advies- en trainingsorganisatie was, merkte ik dat de fascinatie voor de psychologie en de ontwikkeling van mensen bleef. 

Tijdens een postacademische opleiding psychologie bij het Goodfield Institute heb ik kunnen ervaren wat de kracht is van film op zelfreflectie en ontwikkeling. In 2007 – na het maken van een film over mijn eigen leven – heb ik deze studie afgerond en de grondslag gelegd voor het maken van video leefstijlanalyses in het kader van persoonlijkheidsvorming als werkwijze in consultancy.

Door hiermee gericht aan de slag te gaan kwam ik op bijzondere wijze in contact met het toepassen van video-analyses waarbij middels het interpreteren van gezichtsexpressies non-verbale competenties van individuen zichtbaar konden worden gemaakt. De logica van het gevoel bij het zich wederom bewust worden van diepe ervaringen van mensen is op het gezicht af te lezen en geeft een nieuw perspectief op hun motivaties en drijfveren.

Ik heb het  bedrijf  toen verder uitgebouwd tot een adviesbureau dat opereert op het snijvlak van persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit in organisaties. Met de focus op verbetering van het prestatie- en presentatievermogen van mensen wordt cliënten de mogelijkheid geboden het eigen functioneren naar een coherent en hoger niveau te brengen. Dit wordt bereikt o.a. door het toepassen van gedragsanalyses en programma’s m.b.v. video, waarin mensen zich bewust worden van hetgeen in hun onderbewustzijn leeft en nemen zij waar wat de effecten zijn die zij daardoor op anderen hebben. Immers, tegenwoordig is de belangrijkste vaardigheid niet alleen het toepassen van kennis maar vooral ook het inzetten van je eigen persoonlijkheid.

Mijn nauwe maatschappelijke betrokkenheid om vrouwen een gezicht te geven in arbeidsparticipatie leidde tot de oprichting van de stichting Women in Society waarin diversiteit, (top)talent en karaktervorming voor Vrouwen naar de Top speerpunt zijn.

Mijn skills als toegepast psychologe en consultant zijn daarbij van grote waarde. Daarnaast ben ik bestuurslid bij een investeringsfonds dat zich richt medisch onderzoek en speciiek ook op vrouwen die een bijdrage leveren aan onderzoek en de verbetering van de gezondheid van vrouwen wereldwijd.

De afwisseling in opdrachten maakt dat ik mijn talenten vol kan in zetten en vergroot de inzetbaarheid op een breed vlak. 

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Het is gelukt! Je ontvangt nu een mail om je inschrijving te bevestigen. Soms komt deze mail in de spamfolder terecht. Kijk dus ook hier voor de bevestigingsmail.