DISC

Typologie in temperament
contact

Typologie in temperament

Het menselijk gedrag is complex maar inzichtelijk en voorspel te kaderen. Om zelfkennis te vergroten en voor anderen om greep op de voorspelbaarheid te krijgen is DISC een praktisch instrument. Met de kennis van DISC meet je het temperament. Je maakt het mogelijk om specifiek in te zoomen op de beleving van gedrag en hoe je ten volle je energie potentieel kunt benutten.

De DISC theorie is onderzocht door dr. William Moulton Marston en in 1928 gepubliceerd in zijn boek “Emotions of Normal People”. Het is een methode voor het identificeren van voorspelbare acties en persoonlijkheidskenmerken in het menselijk gedrag. De typologie bestaat uit 4 temperamenten:
  • Dominant (met een behoefte aan controle, macht en assertiviteit)
  • Invloed (met een behoefte aan sociale situaties en communicatie)
  • Stabiel (met een behoefte aan geduld, doorzettingsvermogen en bedachtzaamheid)
  • Consciëntieus (met een behoefte aan structuur en organisatie)

Een persoonlijke stijl is niet klip en klaar het één of het ander, maar altijd een combinatie van deze 4. Het is mogelijk, echter zelden, dat iemand uitsluitend en alleen bijvoorbeeld “Dominantie” of “Invloed” als hoogste factor heeft. De vier stijlen zijn in ons allen vertegenwoordigd. Het is dus veel waarschijnlijker dat één van de vier stijlen de grootste voorkeur heeft en de andere 3 in meer of mindere mate daarna komen. We spreken dan van 16 stijltypes omdat hiermee de 16 combinaties van de 4 hoogste factoren in relatie met de tweede hoogste stijlfactor worden benoemd. Om het overzichtelijk te houden zijn 16 stijltypes de maximale verfijning.

Je hebt dan een unieke mix van DISC factoren die het dagelijks menselijk handelen wordt beïnvloed in, energiemanagement, energiemanagement, confronteren en vermijden van conflicten, het vermogen tot organiseren en uitvoeren van werkzaamheden, de wijze waarop informatie wordt verwerkt. DISC wordt gemeten in een digitaal assessment zowel in natuurlijke aanleg als onder invloed van stressfactoren.

De vier hoofdstijlen worden grafisch in kleuren aangeduid: rood (dominantie), geel/oranje (invloed), groen (stabiliteit) en blauw (consciëntieus). Zoals gezegd is de mix van persoonlijkheidskenmerken voor elk individu uniek en levert een eigen kleurschakering op. Nog steeds doet het gedachtegoed van Marston in de vorm de DISC typologie opgeld vanwege het praktische en herkenbare karakter.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Het is gelukt! Je ontvangt nu een mail om je inschrijving te bevestigen. Soms komt deze mail in de spamfolder terecht. Kijk dus ook hier voor de bevestigingsmail.