Indivisible

contact
Indivisible

 

Indivisible betekent “ondeelbaar”.

De naam is ontstaan toen ik mijn praktijk startte met video analyse en coaching op impressie-management en presentatie.
In een video analyse kijken we naar vier componenten in gedrag en communicatie, welke onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: verbaal en non-verbaal, bewust en onbewust. Elke gebeurtenis heeft een bepaalde impact op de wijze waarop mensen deze gebeurtenis in emoties verwerken. Er is een ondeelbaar moment waarin de impact van een gebeurtenis niet los te koppelen is van de directie reactie die wordt getoond. We noemen dit een “non-verbal leak”.

Zoals ook diversiteit ondeelbaar is.

Diversiteit kent vele facetten, man-vrouw diversiteit is er één van. Ook hier komt het begrip ondeelbaar terug. Met Indivisible lever ik een bijdrage aan de zichtbaarheid van vrouwen in organisaties. Dat is niet alleen met behulp van de camera, ook via thema’s die de zichtbaarheid op een andere manier vergroten.
De dienstverlening bestaat uit spreekbeurten, training, advies en video coaching.

Gaandeweg kreeg ik vooral vrouwen voor een consult met thema’s op carrière en vitaliteit voor de camera. Zichtbaarheid, zelfvertrouwen, hoe maak je keuzes, work-life balance vragen – het zijn onderwerpen waar zowel mannen als vrouwen mee te maken hebben. Vrouwen echter hebben in hun ambities andere afwegingen te maken dan maken, zeker als ze kinderen krijgen.
Voor bedrijven is er een uitdaging om mee te werken een klimaat te scheppen dat vrouwen daadwerkelijk de juiste keuzes kunnen maken.

“Discovering the innermost of each and everything” gaat over de zoektocht naar de essentie van wat er op dat moment is.

Meer informatie ontvangen of een afspraak maken?

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Het is gelukt! Je ontvangt nu een mail om je inschrijving te bevestigen. Soms komt deze mail in de spamfolder terecht. Kijk dus ook hier voor de bevestigingsmail.