Sparring partner

contact

Klankbord

Managers en bestuurders hebben geregeld behoefte aan een luisterend oor. Aan iemand die als klankbord of persoonlijk adviseur meekijkt naar wat er in/om de organisatie gaande is en hoe daarop in te spelen op vraagstukken op het zakelijk-persoonlijke* vlak. In een kortlopende serie van gesprekken is er aandacht voor persoonlijke thema’s.

In de werkwijze komen ratio en gevoel bij elkaar. De emotionele ervaring en beleving spelen hier een rol. Klankborden in actief begeleiden bij vraagstukken die vaak in het onbewuste aanwezig zijn en deze hiermee zichtbaar, voelbaar en hanteerbaar te maken.

Onbewuste gedragspatronen zijn terug te leiden naar de emotionele beleving. Dit kan het onbezorgd functioneren belemmeren.

Als sparring partner reflecteer ik op dat gevoel en heb begrip voor de emoties en belevingen. Dit helpt jou je te concentreren op je eigen innerlijke ervaringen. Dit levert herkenning en erkenning op, welke belangrijk zijn bij het oplossen van problemen en het vinden van antwoorden op vragen.

Problemen blokkeren mensen in hun persoonlijke groei. Deze blokkades zijn vaak geworteld in het onbewuste. Als sparring partner zal ik deze gedachten, gevoelens en belevingen aan de oppervlakte brengen, zodat jij deze gaat accepteren en je open kunt zijn naar je eigen zelf. Op deze wijze maak je het jezelf mogelijk om je persoonlijke groei en ontwikkeling te hervatten en verder tot bloei te brengen.

Soms kan een video analyse onderdeel zijn van het traject. Het richt zich vooral op de emotionele ervaring en beleving. Als iemand deze gevoelens gaat herkennen en erkennen, wordt het mogelijk om vanuit dat inzicht problemen te lijf te gaan en vragen te beantwoorden.  De innerlijke persoon en de uiterlijke persoon tegenover elkaar. Die zijn identiek en dat kun je accepteren en daarmee in congruentie met jezelf te komen. In leiderschap is dit heel belangrijk.

Op deze wijze bevorder je inzichten rn creëer je een basis om persoonlijke veranderingen te realiseren. Counseling in combinatie met video analyse maakt gebruik van verschillende invalshoeken en methoden, met het doel aan te sluiten bij de dilemma’s en vragen.

*  In geval dat het nodig is wordt gewerkt met een bedrijfskundige, gepokt en gemazeld in financiële en juridische (her)structurering en competentie vraagstukken in directie- en managementteams om de aansluiting te houden in geval dat persoonlijke dilemma’s gerelateerd zijn aan bedrijfseconomische vraagstukken.

Meer informatie ontvangen of een afspraak maken?

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Het is gelukt! Je ontvangt nu een mail om je inschrijving te bevestigen. Soms komt deze mail in de spamfolder terecht. Kijk dus ook hier voor de bevestigingsmail.